Výpočty a posouzení
Zatížení
Měření a posudky
Časové omezení
od: do:
« 12345 »  vše

Znalecký posudek návrhu protiotřesových opatření bytového domu Nad Vyšehradem v Praze 4. Bytový dům je situován mezi panelovým obytným domem v ulici Na Pankráci a zděným obytným...   ...více

Studie snížení přenosu vibrací od dopravy do objektu Polyfunkční centrum Grafická v Praze 5 a zásady provedení vibroizolace. Objekt je situován v blízkosti Strahovského tunelu a...   ...více

Měření vibrací ve druhém a třetím nadzemním podlaží objektu Oasis Florenc v Praze 8. Cílem práce bylo měření a posouzení vibrací při buzení mechanizmy během dokončovacích...   ...více

Návrh vibroizolace objektu, dynamický výpočet a posouzení odezvy konstrukce objektu Luka II v Praze na účinky vibrací od provozu metra. Cílem práce byl návrh parametrů a rozmístění...   ...více

Cílem práce byl návrh nového železobetonového stropu nad prostorem v suterénu. Sál nad novou stropní deskou bude využíván pro běžný pohostinský provoz s jídelnou a...   ...více

Návrh vibroizolace, dynamický výpočet a posouzení odezvy od účinků železniční dopravy a seismický výpočet objektu Digital Park II v Bratislavě. Náplň práce: návrh...   ...více

V rámci projektové přípravy pro výstavbu základu brusky bylo rozhodnuto provést měření vibrací podlahy na budoucím stanovišti brusky s cílem posoudit úroveň vibrací, vybuzených...   ...více

Provedení statického, dynamického a sesismického výpočtu konstrukce chladicí věže s ventilátory o průměru vrtulí 8 m pro elektrárnu Balloki 1x200 MW v Pákistánu. Předmětem...   ...více

Měření a posouzení vibrací podlahy tkalcovny od provozu tkalcovských stavů. Cílem práce bylo stanovit příčinu vzniku trhlin v podlahách haly.   ...více

Výpočet a posouzení nového uložení strojů z hlediska únosnosti a spolehlivosti podkladní železobetonové konstrukce a posouzení úrovně vibrací ve výrobní hale Kermi. Cílem práce...   ...více

Cílem práce bylo provedení dynamického výpočtu konstrukce haly lakovny v závodě Hyundai Motor Company v Nošovicích na účinky seismického zatížení. Haly lakovny byla pro seismický...   ...více

Zásady provedení vibroizolace v základové konstrukci objektu Luka II v ulici Mukařovského v Praze 13 na účinky provozu metra v sousedství objektu. Studie byla využita v rámci projektu...   ...více

Výpočet základu pro zkoušky elektromotorů ve Frenštátě

dynamické výpočty
technologická zatížení

října 2006

Návrh a posouzení nového základu pro zkoušky elektromotorů v areálu firmy Siemens Elektromotory ve Frenštátě pod Radhoštěm. Cílem práce byl návrh, výpočet a posouzení základu...   ...více

Měření vibrací od dopravy v Obytném souboru Mlynářka v Praze

měření vibrací
posouzení úrovně vibrací

září 2006

Měření vibrací v Obytném souboru Mlynářka v Praze od účinků dopravy po Plzeňské ulici. Cílem práce bylo posouzení úrovně vibrací, které se šíří od tramvajové kolejové...   ...více

Studie ohrožení budov při stavbě metra v Obytné zóně Štěrboholy

technická seizmicita
vibroizolace a odpružení

září 2006

Studie posouzení ohrožení budov v Obytné zóně Štěrboholy při výstavbě a provozu metra. Cílem práce byl návrh postupů a stanovení zásad ochrany nových budov před vlivy metra,...   ...více

Studie vibrační ochrany budov v areálu Digital Park II v Bratislavě

technická seizmicita
vibroizolace a odpružení

září 2006

Studie vibrační ochrany budov areálu Digital Park II Bratislava před účinky povrchové železniční a silniční dopravy. Doporučení pro zakládání budov a návrh ověřovacího...   ...více

Studie vibrační ochrany objektu City Administrativa v Praze

technická seizmicita
vibroizolace a odpružení

září 2006

Cílem práce bylo stanovení vlivu vibrací od provozu metra na výstavbu objektu City Administrativa v areálu Západní Město - Stodůlky a návrh zásad pro antivibrační ochranu celého...   ...více

Měření vibrací od dopravy v budově ČHMÚ v Praze Komořanech

měření vibrací
posouzení úrovně vibrací

září 2006

Posouzení vibrací na citlivá zařízení v budově ČHMÚ od výstavby a provozu po budoucí komunikaci v Praze Komořanech. V blízkosti objektu ČHMÚ v Praze Komořanech a podél...   ...více

Analýza ohrožení potrubí při výbuchu uhelného prachu

dynamické výpočty
zatížení výbuchem a tlakovou vlnou
dimenzování konstrukce

září 2006

Analýza ohrožení potrubní svodky výbuchem uhelného prachu se vzduchem, posouzení její odolnosti a stanovení kritických míst v její konstrukci. Cílem práce bylo stanovení možného...   ...více

Návrh vibroizolace budovy B4 v areálu Central Park Praha

statické výpočty
dynamické výpočty
vibroizolace a odpružení
zatížení vibracemi
technická seizmicita

srpna 2006

Cílem práce byl návrh parametrů a rozmístění pryžových bloků pro provedení antivibrační izolace na úrovni základové spáry v části nově budovaného areálu CENTRAL PARK PRAHA v...   ...více

Návrh vibroizolace a dynamický výpočet Residence Prokopova v Praze

statické výpočty
dynamické výpočty
vibroizolace a odpružení
zatížení vibracemi

července 2006

Cílem práce byl návrh parametrů a rozmístění pryžových bloků pro provedení antivibrační izolace na úrovni základové desky nově budovaného objektu Residence Prokopova. Výběr a...   ...více

Statický a dynamický výpočet strojovny v rafinérii v Basře v Iráku

statické výpočty
dynamické výpočty
seizmické výpočty
extrémní klimatická zatížení

července 2006

Cílem práce bylo provedení statického a dynamického výpočtu objektu U 7503 - Cooling Water Pumping Station pro rafinérii v Basře v Iráku. Objekt U 7503 (Strojovna) byl pro výpočet...   ...více

Návrh pružného založení objektu Francouzská čtvrť v Praze

technická seizmicita
vibroizolace a odpružení

června 2006

Cílem práce bylo stanovení zásad a metodiky pro návrh vibroizolace v základové konstrukci objektu Francouzská čtvrť v areálu Západní Město - Stodůlky, situovaných v blízkosti...   ...více

Statický výpočet jeřábové dráhy a jejího založení

statické výpočty
dimenzování konstrukce
technologická zatížení

června 2006

Cílem práce byl návrh a posouzení konstrukce jeřábové dráhy vybavené elektrickým řetězovým kladkostrojem s motorovým zdvihem a pojezdem (nosnost 500 kg, hmotnost 85 kg). Cílem...   ...více

Návrh ochranné obálky nad metrem pro Administrativní čtvrť City v Praze

dynamické výpočty
statické výpočty
zatížení rázem

května 2006

Cílem práce byl návrh provedení ochranné obálky nad metrem v areálu „Západní město – Administrativní čtvrť City“. Důvodem výstavby ochranné obálky bylo jednak přenesení...   ...více

Měření vibrací v budově Státního zdravotního ústavu v Brně

měření vibrací
posouzení úrovně vibrací

května 2006

Cílem práce bylo měření a hodnocení vibrací podlah v objektu Státního zdravotního ústavu v budově č.p. 2952/3a na Palackého třídě v Brně v areálu Veterinární a farmaceutické...   ...více

Ohrožení Zámku v Litomyšli vibracemi při hudebních festivalech

měření vibrací
posouzení úrovně vibrací
poruchy staveb

května 2006

Znalecký posudek ohrožení zámku v Litomyšli vibracemi od působení hudby při hudebních festivalech Smetanova Litomyšl. Cílem práce bylo posouzení ohrožení stavební konstrukce zámku...   ...více

Posouzení stávajících betonů nad Strahovským tunelem pro výstavbu Residence Sacre Coeur. Cílem práce bylo posouzení stávajících betonů nad Strahovským tunelem pro výstavbu objektu...   ...více

Měření vibrací od provozu metra v areálu Západní město v Praze

měření vibrací
posouzení úrovně vibrací

ledna 2006

Zpráva o měření a vyhodnocení vibrací od provozu vlaků metra v sondách v areálu bytové zástavby „Západní město – Stodůlky“. Cílem práce byla dokumentace, vyhodnocení a...   ...více

Seismický výpočet kancelářské budovy KIA Office v Žilině

seizmické výpočty
statické výpočty
dimenzování konstrukce

prosince 2005

Cílem práce bylo provedení dynamického výpočtu konstrukce kancelářské budovy KIA Ofiice na účinky seismického zatížení. Seismické zatížení konstrukce bylo specifikováno podle...   ...více

« 12345 »  vše