Výpočty a posouzení
Zatížení
Měření a posudky
Časové omezení
od: do:
« 12345 vše

Cílem znaleckého posudku bylo stanovení příčin vzniku trhlin v podlahách a dalších nosných železobetonových prvcích stavby Hypernova Centrum Karviná.   ...více

Dynamický a seizmický výpočet chladicích věží v Basře v Iráku

statické výpočty
dynamické výpočty
seizmické výpočty
technologická zatížení
extrémní klimatická zatížení

října 2005

Náplň práce: Provedení základního statického, dynamického a seismického výpočtu konstrukce: popis použitých podkladů, dokumentace a výpočetních programů, popis...   ...více

Návrh izolace proti vibracím pro obytný soubor Mlynářka v Praze

technická seizmicita
vibroizolace a odpružení
posouzení úrovně vibrací

září 2005

Náplň práce: porovnání provedených měření vibrací od tramvajové dopravy po Plzeňské ulici, návrh izolačního dynamického filtru pro snížení přenosu vibrací do objektu...   ...více

Posouzení vlivu dopravy ve vinohradských tunelech na obytný dům

poruchy staveb
vibroizolace a odpružení

srpna 2005

Náplň práce: hodnocení dosud provedených opatření a oprav, hodnocení provedných měření vibrací a hluku, prohlídka konstrukce a popis poruch a závad, návrh variant...   ...více

Měření vibrací od tramvají na obytný soubor Mlynářka v Praze

měření vibrací
posouzení úrovně vibrací

srpna 2005

Náplň práce: posouzení naměřené úrovně vibrací od tramvajové dopravy po Plzeňské ulici, návrh možných izolačních opatření proti přenosu vibrací a hluku do objektu...   ...více

Posouzení podlahové desky prodejny Hypernova v Praze

poruchy staveb
materiálové vlastnosti

července 2005

Posouzení vlastností drátkobetonové podlahové desky pro stavbu prodejny Hypernova v Praze Chodov. Cílem posudku bylo stanovení vlastností podlahové desky v 1.PP v západní části...   ...více

Studie přenosu vibrací z metra do Paláce Těšnov v Praze

technická seizmicita
vibroizolace a odpružení

července 2005

Studie možností snížení přenosu vibrací z konstrukce metra do objektu Palác Těšnov. Cílem studie bylo variantní řešení ochrany budoucího objektu Palác Těšnov proti vibracím,...   ...více

Měření vibrací od silniční dopravy na rodinný dům v Úlibicích

měření vibrací
posouzení úrovně vibrací

června 2005

Cílem práce bylo měření a hodnocení vibrací od dopravy po stávající komunikaci v těsné blízkosti rodinného domu čp. 71 v obci Úlibice a od provozu vibračního válce při...   ...více

Výpočet základu pod ventilátorem v Chemopetrolu Litvínov

dynamické výpočty
technologická zatížení

června 2005

Předmětem práce byl dynamický výpočet betonového základu s ventilátorem APJB 2800. Výrobce stroje ZVVA Milevsko předpokládal výměnu původního ventilátoru za nový na stávajícím...   ...více

Měření vibrací základu papírenského stroje ve Větřní

měření vibrací
posouzení úrovně vibrací

června 2005

Důvodem připravované rekonstrukce technologické části papírenského stroje PS7 Roto bylo navýšení provozní rychlosti. Cílem měření bylo posoudit stavební konstrukci z hlediska...   ...více

Měření vibrací od silniční dopravy v ulici K Stráži v Plzni

měření vibrací
posouzení úrovně vibrací

června 2005

Cílem práce bylo měření, prognóza a hodnocení vibrací od dopravy po plánované komunikaci v ulici K Stráži v rámci akce "Propojení Alej Svobody – ul. Na Roudné". Náplň práce:...   ...více

Návrh založení lisu na plech v Liberci

technologická zatížení
zatížení rázem
dynamické výpočty

května 2005

Cílem práce byl návrh založení 300 t lisu na plech ve výrobní hale firmy DENSO Manafacturing Czech na výrobu klimatizačních jednotek pro automobilový průmysl. Jednalo se o dvoubodový...   ...více

Studie pružného založení budov B3 a B4 v areálu Central Park Praha

technická seizmicita
vibroizolace a odpružení

dubna 2005

Cílem práce bylo stanovení zásad pro provedení vibroizolace v základové konstrukci budov B3 a B4 a návrh rozmístění pryže v základové spáře na základě údajů o statickém...   ...více

Studie zdrojů vibrací v areálu Západní město - Stodůlky v Praze

technická seizmicita
vibroizolace a odpružení

dubna 2005

Náplň práce: popis možných zdrojů vibrací a jejich vlivu na novou zástavbu, metodika možností snižování vlivu vibrací na konstrukce, vliv tvaru a založení konstrukce na...   ...více

Náplň práce: prohlídka stropní konstrukce a popis poruch a závad, posouzení trhlin a stanovení příčin jejich vzniku, doporučení opatření pro zesílení stropní...   ...více

Náplň práce: prohlídka konstrukce a popis poruch a závad, posouzení trhlin ve zdivu v okolí výtahové šachty, stanovení příčin vzniku poruch, návrh způsobu sanace...   ...více

Posouzení následků požáru chladicí věže v Plzni

poruchy staveb
materiálové vlastnosti

března 2005

Trojice železobenových chladicích věží s ocelovými komínovými nástavci byla před svým dokončením vystavena požáru, který zasáhl větší část konstrukce. Náplň práce:...   ...více

Návrh odpružení a dynamický výpočet nové budovy ČSOB v Praze

dynamické výpočty
technická seizmicita
vibroizolace a odpružení
zatížení vibracemi

února 2005

Budova nového ústředí ČSOB v Praze Radlicích je situována přímo nad trasu metra B a v těsné blízkosti stanice metra "Radlická". Objekt je založen na pilotách a konstrukce metra,...   ...více

Předmětem znaleckého posudku bylo posouzení nadměrných průhybů střešního pláště haly "Bobi" ve firmě Kimberly-Clark v Jaroměři a návrh konstrukčního řešení pro nápravu...   ...více

Měření vibrací pro stavbu budovy Pankrac House v Praze

měření vibrací
posouzení úrovně vibrací

dubna 2004

Měření vibrací bylo provedeno na staveništi objektu Pankrac House v Praze-Nuslích, které je situováno přímo nad trasou metra v blízkosti stanice Pražského povstání. Náplň...   ...více

Dynamický a seizmický výpočet chladicích věží v Punta Gorda na Kubě

statické výpočty
dynamické výpočty
seizmické výpočty
technologická zatížení
extrémní klimatická zatížení

ledna 2004

Pro výpočetní model trojice chladicích věží s ventilátory byl proveden základní statický, dynamický a seismický výpočet. Zatížení bylo stanoveno převážně podle českých...   ...více

« 12345 vše