Výpočet chladicí věže pro elektrárnu Balloki v Pákistánu

Stavba: CO 09 Cooling Towers 7x8 m, Balloki 1x200 MW CCPP, Pákistán
Objednatel: Henzl Engineering s.r.o., Praha 8
Vypracováno: 12/2006 až 03/2007

Provedení statického, dynamického a sesismického výpočtu konstrukce chladicí věže s ventilátory o průměru vrtulí 8 m pro elektrárnu Balloki 1x200 MW v Pákistánu. Předmětem analýzy byla vybraná trojice buněk chladicí věže.

Náplň práce:

 • popis použitých podkladů, norem a výpočetních programů,
 • popis konstrukce a jejího prostorového modelu,
 • stanovení statických, dynamických a seismických zatížení,
 • výpočty a hodnocení vypočtené odezvy konstrukce,
 • stanovení rozhodující kombinace zatěžení pro posouzení konstrukce,
 • posouzení velikosti deformací od statických a seismických zatížení,
 • posouzení namáhání konstrukce od seismických zatížení s vlivem duktility,
 • návrh a posouzení vyztužení ve vybraných průřezech konstrukce,
 • hodnocení výpočtu, shrnutí návrhů na úpravy konstrukce a závěr.

Návrhová zatížení:

 • vlastní tíha a stálá zatížení
 • zemní tlak,
 • užitné zatížení,
 • provozní zatížení od vody bazénu,
 • zatížení teplotou, osluněním a větrem,
 • buzení provozem ventilátoru,
 • sesimické zatížení.

Provedené výpočty:

 • výpočet parametrů podloží ze zadané skladby pokladních vrstev,
 • statický výpočet,
 • dynamický výpočet vlastních frekvencí a tvarů,
 • dynamický výpočet pro buzení provozem ventilátorů,
 • seismický výpočet pro zadané návrhové spektrum odezvy.