Statický a dynamický výpočet strojovny v rafinérii v Basře v Iráku

Stavba: Objektu U 7503 - Cooling Water Pumping Station, Rafinérie Basra, Irák
Objednatel: Sigmainvest spol. s r.o., Praha 4
Vypracováno: 03/2006 až 07/2006
statické výpočty
dynamické výpočty
seizmické výpočty
extrémní klimatická zatížení

Cílem práce bylo provedení statického a dynamického výpočtu objektu U 7503 - Cooling Water Pumping Station pro rafinérii v Basře v Iráku. Objekt U 7503 (Strojovna) byl pro výpočet rozdělit na tři samostatné konstrukce: sací jímku, strojovnu s čerpadly a budovu obslužných provozů.

Náplň práce:

  • popis použitých podkladů, dokumentace a výpočetních programů,
  • stručný popis konstrukce a předpokladů pro její modelování a výpočet,
  • popis prostorového modelu konstrukce,
  • stanovení statických, dynamických a seismických zatížení,
  • popis provedených výpočtů a hodnocení vypočtené odezvy konstrukce,
  • návrh a posouzení vyztužení ve vybraných průřezech konstrukce,
  • posouzení velikosti deformací od statických a dynamických zatěžovacích stavů,
  • hodnocení výpočtu, shrnutí návrhů na úpravy konstrukce a závěr.