Výpočet nového uložení strojů ve výrobní hale Kermi Stříbro

Stavba: Hala „Výroba elementů“, Kermi, Stříbro
Objednatel: Kermi spol. s r.o., Stříbro
Vypracováno: 12/2006 až 03/2007

Výpočet a posouzení nového uložení strojů z hlediska únosnosti a spolehlivosti podkladní železobetonové konstrukce a posouzení úrovně vibrací ve výrobní hale Kermi. Cílem práce bylo provedení statických a dynamických výpočtů vybrané části železobetonové konstrukce, tak aby bylo možné posoudit změny v namáhání konstrukce a odhadnout úroveň vibrací při provozu odhrotovaček a jejich uspořádání.

Náplň práce:

  • popis použitých podkladů, norem, dokumentace a výpočetních programů,
  • stručný popis konstrukce, předpoklady pro její modelování a výpočet,
  • popis a parametry prostorového modelu konstrukce,
  • hodnocení vypočtené odezvy konstrukce na statická a dynamická zatížení,
  • posouzení namáhání vybraných průřezů konstrukce na aktuální provozní zatížení,
  • posouzení velikosti deformací,
  • posouzení úrovně vibrací od dynamického zatížení,
  • hodnocení vlivu změny uspořádání odhrotovaček a závěry.