Posouzení stropní desky Strahovského tunelu pro stavbu budovy RSC v Praze

Stavba: Residence Sacre Coeur, Praha 5
Objednatel: Residence Development s.r.o., Praha 6
Vypracováno: 02/2006 až 04/2006
materiálové vlastnosti

Posouzení stávajících betonů nad Strahovským tunelem pro výstavbu Residence Sacre Coeur. Cílem práce bylo posouzení stávajících betonů nad Strahovským tunelem pro výstavbu objektu Residence Sacre Coeur. Staveniště budoucí residence je umístěno na pozemku rohové parcely v blízkosti křížení ulic Holečkova a Švédská na Praze 5.

Bylo požadováno stanovení pevnosti a objemové hmotnosti betonů destrukční zkouškou na přibližně 15 vývrtech z horní části stávajících krycích betonů. Přípustná hloubka vývrtů byla zvolena tak, aby podkladní izolace nebyla s dostatečnou rezervou poškozena. Současně se stanovení pevnosti byly na vybraných stanovištích provedeny i odtrhové zkoušky pro stanovení tahové pevnosti povrchových vrstev betonu.