Jazyk publikace
Časové omezení
od: do:
září 2009

Zatížení konstrukce tlakovou vlnou od výbuchu

Makovička, D., Makovička, D.: Navrhování stavební konstrukce při zatížení tlakovou vlnou od výbuchu (Design of building structure loaded by explosion shock wave)

pdf
Požární ochrana 2009, VŠB - Technická univerzita Ostrava, 9-10.9.2009, s. 323-334, ISBN 978-80-7385-067-8-2560-2
května 2009

Odezva budovy při zatížení seismickými účinky od železnice

Makovička, D., Makovička, D.: Response analysis of building under seismic effects of railway transport (Analýza odezvy budovy při zatížení seismickými účinky od železnice)

pdf
Náprstek. J., Fischer, C.: Engineering Mechanics 2009: National Conference with International Participation, 11-14.5.2009, Svratka, Czech Republic, Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, p
května 2009

Response analysis and vibroinsulation to technical seismicity

Makovička, D., Makovička, D.: Response analysis and vibroinsulation of buildings subject to technical seismicity (Seventh International Conference on Earthquake Resistant Engineering Structures, 11-13.5.2009, Cyprus)

pdf
Phocas, M., Brebbia, C.A., Komodromos, P.: Earthquake Resistant Engineering Structures VII, WIT Press, Southampton, pp. 197-205, ISBN 978-1-84564-180-1
září 2008

Národní příloha k ČSN EN 1998-4

Makovička, D.: Národní příloha k ČSN EN 1998-4 Eurokód 8

pdf
Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 4: Zásobníky, nádrže a potrubí, ČNI, Praha 2008
září 2008

Vliv polohy výztuže na únosnost tenkostěnných panelů

Makovička, D., Makovička, D.: Výpočtová analýza vlivu polohy výztuže na únosnost tenkostěnných střešních panelů (Computational analysis of thin-walled roof panels with respect to reinforcement position)

pdf
Stavebné materiály a skušebníctvo 2008, 24-26.9.2008, Podbanské Slovensko, Orgware Stupava, 2008, s. 243-248, ISBN 80-969-978-6-4
září 2008

Příčiny poruch podlah bytových prostor

Makovička, D., Makovička, D.: Příčiny poruch podlah bytových prostor (Failure causes of flat floors)

pdf
Podlahy 2008, Betonconsult s.r.o., Praha, 25-26.9.2008, s. 155-160, ISBN 978-80-254-2560-2
září 2008

Únosnost spřažených desek v montážním stadiu

Šmejkal, J., Makovička, D., Pospíšil, J.: Únosnost spřažených desek v montážním stadiu zmonolitnění (Load-Bearing Capacity of Composite Slabs during the Assembly Stage of Monolithing)

pdf
Stavební obzor 2008, č. 9, roč. 17 (2008), s. 266-271, ISSN 1210-4027
června 2008

Příručka protivýbuchové ochrany staveb

Makovička, D., Janovský, B.: Příručka protivýbuchové ochrany staveb (Handbook of antiexplosion protection of structures)

pdf
Česká technika – nakladatelství ČVUT v Praze, 2008, ISBN 978-80-01-04090-4
května 2008

Ochrana budovy proti seismickým účinkům od dopravy

Makovička, D., Makovička, D.: Odpružení budovy v základové spáře jako ochrana proti seismickým účinkům od dopravy (Vibro-base insulation of building as a protection against transport seismic effects)

pdf
Proceedings of the 4th International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering, University of Žilina, Faculty of Civil Engineering, 26-29.5.2008, Hotel Podjavorník, Slovak Republic, pp. 59-62, ISBN 97
května 2008

Princip dynamického filtru pro snížení přenosu vibrací

Makovička, D., Makovička, D.: Princip dynamického filtru pro snížení přenosu vibrací z podloží do konstrukce (Principle of the Dynamic Filter for the Reduction of Vibrations Transfer from the Subsoil to the Structure)

pdf
Stavební obzor 2008, č. 5, roč. 17 (2008), s. 129-133, ISSN 1210-4027
května 2008

Dynamic characteristics of the stack under wind load

Makovička, D., Král, J., Makovička, D.: Verification of the dynamic characteristics of the stack structure under wind load (Tenth International Conference on Structures Under Shock and Impact, 14-16.5.2008, Algarve, Portugal)

pdf
Jones, N., Brebbia, C.A.: Structures Under Shock and Impact X, WIT Press, Southampton, 2008, pp. 359-368, ISBN 978-1-84564-107-8
listopadu 2007

Design and execution of vibroprotection of hammer crusher

Makovička, D., Šmejkal, J.: Hammer crusher - influences of design and execution of vibroprotection and machine properties on vibration intensity (23th Conference Computational Mechanics 2007, 5-7.11.2007, hrad Nečtiny, Czech republic)

pdf
Applied and Computational Mechanics 1, 2007, University of West Bohemia, Plzeň, s. 149-154, ISSN 1802-680X
listopadu 2007

Reserves in determination of dynamic machine loads

Šmejkal, J., Makovička, D.: Uncertainty and reserves in determination of dynamic machine loads acting on supporting structures (23th Conference Computational Mechanics 2007, 5-7.11.2007, hrad Nečtiny, Czech republic)

pdf
Applied and Computational Mechanics 1, 2007, University of West Bohemia, Plzeň, s. 307-312, ISSN 1802-680X
září 2007

Odezva budovy zatížené venkovním výbuchem

Makovička, D., Makovička, D.: Analýza odezvy budovy zatížené venkovním výbuchem (Response analysis of building loaded by outside explosion)

pdf
Požární ochrana 2007, VŠB-TU Ostrava, 12-13.9.2007, Ostrava, s. 311-321, ISBN 80-86634-39-6
září 2007

Vlivy vibrací na porušitelnost drátkobetonové podlahy

Makovička, D., Makovička, D.: Vlivy vibrací a způsobu provedení průmyslové drátkobetonové podlahy na její porušitelnost (Effect of vibration load and construction process of industrial steel fibre concrete floor on its failure)

pdf
Podlahy 2007, Betonconsult s.r.o., Praha, 17-18.9.2007, s. 91-97, ISBN 978-80-254-0144-6
června 2007

Determination of seismic transport effects on buildings

Makovička, D., Makovička, D.: Determination of seismic transport effects on buildings (Sixth International Conference on Earthquake Resistant Engineering Structures, 11-13.6.2007, Bologna, Italy)

pdf
Brebbia, C.A.: Earthquake Resistant Engineering Structures VI, WIT Press, Southampton, 2007, pp. 353-362, ISBN 978-1-84564-078-1
května 2007

Seismic effects of transport on buildings

Makovička, D., Makovička, D.: Seismic effects of above and underground transport on buildings

pdf
Engineering Mechanics 2007, Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 14-17.5.2007, Svratka, Czech Republic, pp. 169-170 + 10 pp on CD, ISBN 978-80-87012-06-2
prosince 2006

Cooling tower under seismic and windstorm effects

Makovička, D., Makovička, D.: Response analysis of an RC Cooling Tower under seismic and windstorm effects

pdf
Acta Polytechnica, Vol. 46, No. 6/2006, ISSN 1210-2709
listopadu 2006

Železobetonové konstrukce v oblasti s vysokou seismicitou

Kolman, Z., Makovička, D., Makovička, D., Čížek, J.: KIA Žilina - železobetonové konstrukce v oblasti s vysokou seismicitou (KIA Žilina - RC structures in the area with high seismicity)

pdf
Betonářské dny 2006, Česká betonářská společnost ČSSI, 29-30.11.2006, Hradec Králové, s. 88-94, ISBN 80-903807-2-7
září 2006

Problémy odezvy betonových podlah na podkladní konstrukci

Makovička, D., Makovička, D.: Statické problémy odezvy betonových podlah na podkladní konstrukci (Static problems of concrete floors on base structure)

pdf
Podlahy 2006, 21-22.9.2006, Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze, s. 167-175, ISBN 80-213-1537-7
července 2006

Dynamic response by explosion-generated air wave

Makovička, D., Makovička, D.: Dynamic response of an office building loaded by an explosion-generated air wave (Ninth International Conference on Structures Under Shock and Impact, 3-5.7.2006, The New Forest, United Kingdom)

pdf
Jones, N., Brebbia, C.A.: Structures Under Shock and Impact IX, WIT Press, Southampton, 2006, pp. 495-504, ISBN 1-84564-175-2
července 2006

Ohrožení obyvatel budovy výbuchem plynu

Makovička, D., Makovička, D.: Odezva konstrukce budovy a ohrožení jejích obyvatel výbuchem plynu (Response of a building structure and danger to its inhabitants induced by gas explosion)

pdf
Stavební obzor 2006, č. 7, roč. 15 (2006), s. 197-202, ISSN 1210-4027
června 2006

Building loaded by groundborne transient vibration

Makovička, D., Makovička, D.: Response analysis of building loaded by groundborne transient vibration (III. European Conference on Computational Mechanics, Solids, Structures and Coupled Problems in Engineering, 5-8.6.2006, Lisboa, Portugal)

pdf
National Laboratory of Civil Engineering, Springer, Dordrecht, 2006, p. 748 + 11 pp on CD, ISBN-10 1-4020-4994-3
června 2006

Cooling tower under seismic and windstorm effects

Makovička, D., Makovička, D.: Response analysis of RC cooling tower under seismic and windstorm effects

pdf
AED 2006, 5th International Conference on Advanced Engineering Design, Czech Technical University in Prague, 11-14.6.2006, Prague, 8 pp on CD
května 2006

Limit response of masonry structure under explosion effect

Makovička, D., Makovička, D.: Limit Response of Masonry Plate Structure under Explosion Effect

pdf
Engineering Mechanics 2006, Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 15-18.5.2006, Svratka, Czech Republic, pp. 222-223 + 10 pp on CD, ISBN 80-86246-27-2
února 2006

Snižování přenosu vibrací od dopravy do budov

Makovička, D., Makovička, D.: Snižování přenosu vibrací od povrchové a podpovrchové dopravy základovým prostředím do budov (Vibration reduction propagating from surface and subsurface transport through foundation into the buildings)

pdf
Sborník konference Izolace 2006, 28.2-1.3.2006, Praha, A.W.A.L. Praha, s. 12-17, ISBN: 80-903501-0-0
února 2006

Vliv opakovaných zatížení na ohybovou únosnost zdiva

Makovička, D., Makovička, D.: Vliv opakovaných extrémních zatížení na ohybovou únosnost zdiva (Effects of repeated extreme loads on bearing capacity of masonry)

pdf
Stavební obzor 2006, č. 2, roč. 15 (2006), s. 37-43, ISSN 1210-4027
května 2004

Dynamické výpočty programem ESA.PT

Makovička, D., Makovička, D.: Dynamické výpočty programem ESA.PT (Dynamic Calculations by Using of Code ESA PT)

pdf
Seminář Statika 2004, Měřín 19-20.5.2004, SCIA Software, Praha 2004, s. 39-44