Měření vibrací v budově Státního zdravotního ústavu v Brně

Stavba/zařízení: Budově SZÚ 2952/3a na Palackého třídě v Brně
Objednatel: Státní zdravotní ústav, Praha 10
Vypracováno: 04/2006 až 05/2006
měření vibrací
posouzení úrovně vibrací

Cílem práce bylo měření a hodnocení vibrací podlah v objektu Státního zdravotního ústavu v budově č.p. 2952/3a na Palackého třídě v Brně v areálu Veterinární a farmaceutické univerzity. Zdrojem vibrací, které byly přenášeny do měřených prostor, byla činnost dvou vrtných souprav v těsné blízkosti budovy Státního zdravotního ústavu. Naměřené vibrace byly porovnány s mezními hodnotami podle národních norem a také informativně podle materiálů ISO.