Návrh vibroizolace budovy B4 v areálu Central Park Praha

Stavba: Budova B4, Central Park Praha, Praha 3 - Žižkov
Objednatel: VPÚ DECO Praha a.s., Praha 6
Vypracováno: 04/2006 až 08/2006
statické výpočty
dynamické výpočty
vibroizolace a odpružení
zatížení vibracemi
technická seizmicita

Cílem práce byl návrh parametrů a rozmístění pryžových bloků pro provedení antivibrační izolace na úrovni základové spáry v části nově budovaného areálu CENTRAL PARK PRAHA v Praze Žižkově. Předpokládá se, že pod budovou povede v budoucnosti trasa metra. Vzhledem k předpokládaným vibracím, které se budou šířit od konstrukce metra do okolí, bylo rozhodnuto o odpružení některých budov areálu, konkrétně budovu B4 a částí sousedních budov B3 a B5.

Budova B4 je šestnáctipodlažní věžová stavba s dvěma podzemními a čtrnácti nadzemními podlažími a střechou. K budově B4 jsou po stranách připojeny pětipodlažní budovy B3 a B5, které mají dvě podzemní, čtyři nadzemní podlaží a střechu. Založení objektu umožňuje provedení plošné vibroizolace. Základová deska je provedena jako dvojitá. Mezi horní a dolní část základové desky se v celé ploše vloží vibroizolační pryžové desky. Součástí dolní části základové desky je i překlenovací a ochranná konstrukce nad budoucí konstrukcí trasy metra.

Výběr parametrů a rozmístění vibroizolačních pryžových desek pod celým objektem bylo provedeno na základě dynamického výpočtu. Pro danou lokalitu objektu byla stanovena prognóza pravděpodobných dynamických účinků provozu vlaků metra po budoucí trase metra. Tato prognóza vychází z již provedených měření dynamických účinků vlaků metra na novějších trasách metra v Praze. V tomto případě byly použity naměřené časové průběhy z trasy B na Praze 5. Vybrané časové průběhy při průjezdu soupravy metra byly použity jako zatížení pro dynamický výpočet.

Zpráva o výpočtu popisuje v jednotlivých kapitolách konstrukci objektu a vstupní podklady, tvar a parametry použitého výpočetního modelu, zatížení modelu, výsledky statických a dynamických výpočtů a hodnocení odezvy konstrukce. Na základě opakovaných výpočtů bylo návrženo vhodné rozmístění pryžových bloků pod objektem a stanovena prognóza úrovně kmitání objektu od zatížení při provozu metra a posouzení velikosti tohoto kmitání podle platných hygienických předpisů.