Zásady provedení vibroizolace objektu Luka II v Praze

Stavba: Bytový objekt Luka II, Mukařovského, Praha 13
Objednatel: AD projekt, projekce a inženýrská činnost, Praha 6
Vypracováno: 11/2006 až 01/2007

Zásady provedení vibroizolace v základové konstrukci objektu Luka II v ulici Mukařovského v Praze 13 na účinky provozu metra v sousedství objektu. Studie byla využita v rámci projektu pro stavební povolení.

Náplň práce:

  • posouzení stanoviště podle dokumentace a naměřených účinků provozu metra,
  • návrh použití pryže pro provedení celoplošné izolace objektu v základové spáře,
  • zásady konstrukčního řešení vibroizolace,
  • shrnutí navržených doporučení a závěr.