Měření vibrací od dopravy v Obytném souboru Mlynářka v Praze

Stavba: Obytný soubor Mlynářka, Praha 5 - Košíře
Objednatel: Central Group a.s., Praha 4
Vypracováno: 07/2006 až 09/2006
měření vibrací
posouzení úrovně vibrací

Měření vibrací v Obytném souboru Mlynářka v Praze od účinků dopravy po Plzeňské ulici. Cílem práce bylo posouzení úrovně vibrací, které se šíří od tramvajové kolejové dopravy a automobilové dopravy podložím do základů objektu. Měření vibrací bylo provedeno na chodníku Plzeňské ulice a na podlahách uvnitř objektu. Součástí práce bylo i posouzení účinnosti dynamického filtru, který byl navržen mezi objektem a Plzeňskou ulicí v rámci antivibračních opatření (09/2005).