Měření vibrací od provozu metra v areálu Západní město v Praze

Stavba: Areál bytové zástavby Západní Město - Stodůlky, Praha 13
Objednatel: N.J.B. REAL a. s., Praha 4
Vypracováno: 06/2005 až 01/2006
měření vibrací
posouzení úrovně vibrací

Zpráva o měření a vyhodnocení vibrací od provozu vlaků metra v sondách v areálu bytové zástavby „Západní město – Stodůlky“. Cílem práce byla dokumentace, vyhodnocení a posouzení úrovně naměřených vibrací z hlediska účinků vibrací na budoucí konstrukce a na osoby v nich pobývající. Součástí zprávy byly i návrhy na zpřesnění antivibračních podmínek pro zástavbu celého areálu.