Výpočty a posouzení
Zatížení
Měření a posudky
Časové omezení
od: do:
« 12345 »  vše

Předmětem tohoto posouzení byl statický stav nosné konstrukce objektu přádelny po požáru uvnitř 2. NP.   ...více

Předmětem této práce byla dynamická analýza a návrh opatření pro snížení vibrací Residence Sacre Coeur II, která se nachází mezi ulicemi Holečkova, Grafická, Kobrova a Kmochova v...   ...více

Předmětem této práce byla dynamická analýza objektu Nového kanadského velvyslanectví a rezidence velvyslance v Praze 6 při zatížení výbuchem.   ...více

Cílem této práce bylo provedení statického a seismického výpočtu ocelové konstrukce pro zařízení MAXON a AHU UNIT v Procter & Gamble Plant v Gebze v Turecku. Výpočet byl proveden...   ...více

Cílem znaleckého posudku byloposouzení příčin vzniku trhlin ve stropních deskách podzemních garážových podlaží. Znalecký posudek byl založen na přepočtu části stropní desky...   ...více

Měření a vyhodnocení vibrací od dopravy ve Strahovském tunelu a okolních komunikacích v areálu Residence Sacre Coeur II v Praze   ...více

Předmětem této práce byla výpočtová analýza části budovy nemocnice v Klatovech pod deskou heliportu na dynamické účinky při startu a přistání vrtulníku. Část budovy pod deskou...   ...více

Cílem této práce bylo provedení seismického výpočtu ocelové konstrukce New Exhaust Tower, která bude osazena na stávající konstrukci. Při seizmickém posuzování jakékoliv nástavby...   ...více

Předmětem této práce bylo měření a vyhodnocení časových průběhů vibrací od dopravy ve Strahovském tunelu a ulicích Holečkova, Grafická, Kobrova a Kmochova v Praze 5. Těmito...   ...více

Měření vibrací od dopravy v areálu Polikliniky Budějovická v Praze 4

měření vibrací
technická seizmicita

února 2010

Předmětem této práce bylo měření časových průběhů vibrací na hlavách vybraných pilot od provozu v metru trasy C a okolní povrchové dopravy v areálu Polikliniky Budějovická v...   ...více

Analýza odezvy budovy laboratoří Laser Centra v Dolních Břežanech

dynamické výpočty
technická seizmicita

února 2010

Předmětem této práce byla analýza dynamické odezvy projektované budovy laboratoří Laser Centra v Dolních Břežanech při zatížení vibracemi, které se budou šířit podložím do...   ...více

Předmětem této práce bylo měření a vyhodnocení časových průběhů vibrací v jednotlivých podlažích budovy Na Poříčí 1061/37 v Praze 1 od provozu v metru a od okolní povrchové...   ...více

Měření vibrací od dopravy v budově Na Poříčí 37 v Praze 1

měření vibrací
technická seizmicita

února 2010

Předmětem této práce bylo měření a vyhodnocení časových průběhů vibrací v jednotlivých podlažích budovy Na Poříčí 1061/37 v Praze 1 od provozu v metru a od okolní povrchové...   ...více

Předmětem této práce byla analýza ohrožení budoucích objektů M12, S1, S2 a S4 a stávajícího objektu M1 v areálu Waltrovky v Praze 5 – Jinonicích od povrchové dopravy po Radlické...   ...více

Předmětem této práce byla analýza ohrožení budoucího objektu v rámci první etapy akce „Q5 Waltrovka OFFICES“ v Praze 5 – Jinonicích od provozu vlaků metra a povrchové dopravy po...   ...více

Cílem této práce byl popis měření vibrací základů uhelných mlýnů 42 a 44 v elektrárně International Power Opatovice, a.s. v Opatovicích nad Labem. Součástí práce bylo i...   ...více

Posudek se týkal posouzení vlivu vichřice s přívalovým deštěm na bytový dům. Tato živelná pohroma strhla velkou část střechy bytového domu. Přívalový déšť promáčel půdní...   ...více

Předmětem této práce byla analýza území a předběžné stanovení zásad vibroizolace pro výstavbu objektu Digital Park III v Bratislavě – Petržalce.  Součástí prací bylo...   ...více

Předmětem této práce byl dynamický výpočet základu pro ventilátor Dopol Fan, objekt 11.4, v areálu JSC „Podilsky Cement“ na Ukrajině. Základ ventilátoru je masivní...   ...více

Cílem znaleckého posudku bylo posouzení příčin nerovnosti podlah skladové haly, vybavené skladovými regály a obsluhované vysokozdvižnými vozíky. Práce na řešení tohoto...   ...více

Znalecký posudek se týkal posouzení vlivu odstřelu ve Velkolomu Čertovy schody, a.s. na vznik trhlin v jejich domě v Havlíčkově Mlýně 37.   ...více

Předmětem této práce byl návrh a posouzení vibroizolace Polyfunkčního domu Jinonická vyhlídka na základě dynamického výpočtu objektu při buzení vibracemi od dopravy. Návrh...   ...více

Cílem této zprávy bylo provedení kontrolního měření vibrací základu papírenského stroje PS 6 po navýšení jeho výkonu a analýza úrovně vibrací na základu stroje z hlediska...   ...více

Předmětem této práce bylo provedení kontrolního měření vibrací v domě Nad Muzeem (Vinohradská 343/6, Praha 2) od provozu vlaků ve Vinohradských tunelech po jejich rekonstrukci....   ...více

Cílem této práce bylo provedení a hodnocení výsledků měření vibrací na vybraných stanovištích ve stanici metra Jinonická a na povrchu terénu v místě budoucího Polyfunkčního...   ...více

Předmětem této práce bylo měření vibrací a hodnocení výsledků měření v rámci vibračního průzkumu území Digital Park III v Bratislavě pro výstavbu nové výškové budovy v...   ...více

Cílem práce bylo provedení dynamického výpočtu dvojice základových stolic pro osazení elektromotorů s převodovkami v objektu SO – 01 Dvoulískový hvozd ve Sladovně v Hodonicích   ...více

Cílem práce bylo provedení dynamického výpočtu dvojice základových stolic pro osazení elektromotorů s převodovkami v objektu SO 005b – Hvozd – Fáze 2 ve Sladovně v Kroměříži.   ...více

Cílem práce byl návrh ocelové konstrukce stolice pro náhradní zdroj na akci "Vysílač korekčních signálů DGPS Obříství". Konstrukce stolice byla navržena jako samonosný prostorový...   ...více

Předmětem této studie byla analýza ohrožení bytového domu v Pernerově ulici v Praze Karlíně vibracemi od provozu vlaků po železnici a ostatní povrchové dopravy po komunikacích v...   ...více

« 12345 »  vše