Studie vibrační ochrany budov v areálu Digital Park II v Bratislavě

Stavba: Areál Digital Park II, Bratislava – Petržalka
Objednatel: Cigler Marani Architects s.r.o., Praha 5
Vypracováno: 08/2006 až 09/2006
technická seizmicita
vibroizolace a odpružení

Studie vibrační ochrany budov areálu Digital Park II Bratislava před účinky povrchové železniční a silniční dopravy. Doporučení pro zakládání budov a návrh ověřovacího měření vibrací od účinků železniční a silniční dopravy.