Studie přenosu vibrací do objektu Polyfunkční centrum Grafická

Stavba: Polyfunkční centrum Grafická, Praha 5 - Smíchov
Objednatel: AED project a.s., Praha 5
Vypracováno: 06/2007 až 07/2007

Studie snížení přenosu vibrací od dopravy do objektu Polyfunkční centrum Grafická v Praze 5 a zásady provedení vibroizolace. Objekt je situován v blízkosti Strahovského tunelu a Holečkovy ulice. Cílem práce bylo vypracování úvodní studie vibrací v této lokalitě a doporučení pro výstavbu objektu z hlediska snížení přenosu vibrací do budoucího objektu.

Náplň práce:

  • rešerše dostupných výpočtů a měření vibrací pro jiné objekty v dané lokalitě,
  • formulace požadavků na provedení měření vibrací v dané lokalitě,
  • popis metodiky možné ochrany objektu proti vibracím od dopravy,
  • popis nutných podkladů pro návrh antivibračních konstrukcí,
  • sestavení podkladů pro rozhodnutí o vhodném způsobu založení objektu.