Seismický výpočet kancelářské budovy KIA Office v Žilině

Stavba: SO500 Main Office Building, KIA Motors Slovakia, Žilina
Objednatel: KBS, inženýrská projektová kancelář s.r.o., Praha 10
Vypracováno: 11/2005 až 12/2005
seizmické výpočty
statické výpočty
dimenzování konstrukce

Cílem práce bylo provedení dynamického výpočtu konstrukce kancelářské budovy KIA Ofiice na účinky seismického zatížení. Seismické zatížení konstrukce bylo specifikováno podle STN 73 0036, pro seismickou oblast Žiliny a jejího okolí.

Náplň práce:

  • popis použitých podkladů, norem, dokumentace a výpočetních programů,
  • stručný popis konstrukce, předpoklady pro její modelování a výpočet,
  • popis a parametry prostorového modelu konstrukce,
  • stanovení seismického zatížení,
  • popis výpočtů a hodnocení vypočtené odezvy konstrukce na seismické zatížení,
  • doporučení pro úpravy konstrukčního řešení budovy,
  • hodnocení výsledků a závěr.