Měření vibrací podlahy haly pro brusku v budově Škoda Holding v Plzni

Stavba: Bruska BUC 85/6000 O CNC, budova 45, Škoda Holding, Plzeň
Objednatel: Škoda Machine Tool a.s., Plzeň
Vypracováno: 01/2007 až 04/2007

V rámci projektové přípravy pro výstavbu základu brusky bylo rozhodnuto provést měření vibrací podlahy na budoucím stanovišti brusky s cílem posoudit úroveň vibrací, vybuzených ostatními stroji v hale, provozem jeřábových drah, provozem vlaků a silniční dopravy po venkovních komunikacích v blízkosti haly. Dalším cílem práce bylo stanovení maximální úrovně vibrací, včetně časového průběhu ve zrychleních, tak aby naměřené vibrace mohly být použity pro vnější buzení při výpočtu základu brusky.