Návrh vibroizolace a dynamický výpočet Residence Prokopova v Praze

Stavba: Bytový komplex Residence Prokopova, Praha 3
Objednatel: Casa Futura s.r.o., Praha 1
Vypracováno: 05/2006 až 07/2006
statické výpočty
dynamické výpočty
vibroizolace a odpružení
zatížení vibracemi

Cílem práce byl návrh parametrů a rozmístění pryžových bloků pro provedení antivibrační izolace na úrovni základové desky nově budovaného objektu Residence Prokopova. Výběr a rozmístění pryžových antivibračních bloků pod celým objektem byl proveden na základě dynamického výpočtu.

Použité dynamické zatížení vycházelo z odhadu dynamických účinků vlaků metra na budoucí trase pod objektem Residence Prokopova. Objekt Residence Prokopova byl navržen bezprostředně nad budoucí trasou metra, která podchází základy budovy.

Zpráva popisuje použité výpočetní modely, jejich zatížení, výsledky statických a dynamických výpočtů a hodnocení jejich výstupů. Na základě opakovaných výpočtů je obsahem zprávy návrh a rozmístění pryžových bloků. Součástí zprávy je prognóza úrovně vibrací na úrovni jednotlivých podlaží, odpovídající předpokládaným vibracím od vlaků metra na budoucí trase. Prognóza kmitání pro budovu je posouzena podle platných hygienických předpisů.