Měření a posouzení vibrací podlahy tkalcovny Technolen v Hlinsku

Stavba: Tkalcovny Technolen technický textil a.s., Hlinsko
Objednatel: Cheming a.s., Pardubice
Vypracováno: 02/2007 až 03/2007

Měření a posouzení vibrací podlahy tkalcovny od provozu tkalcovských stavů. Cílem práce bylo stanovit příčinu vzniku trhlin v podlahách haly.