Návrh vibroizolace a výpočet objektu Digital Park II v Bratislavě

Stavba: Areál Digital Park II, Bratislava – Petržalka
Objednatel: Cigler Marani Architects, s.r.o., Praha 5
Vypracováno: 03/2007 až 05/2007

Návrh vibroizolace, dynamický výpočet a posouzení odezvy od účinků železniční dopravy a seismický výpočet objektu Digital Park II v Bratislavě.

Náplň práce:

 • návrh rozmístění pryžových bloků pro antivibrační vrstvu na úrovni základové spáry,
 • ověření návrhu odpružení dynamickým výpočtem budovy,
 • posouzení správnosti a účinnosti navrženého odpružení,
 • návrhy pro další postup.

Provedení dynamického výpočtu konstrukce zahrnuje:

 • popis použitých podkladů, dokumentace a výpočetních programů,
 • popis konstrukce a jejího prostorového modelu,
 • definování zjednodušujících předpokladů pro modelování a výpočet,
 • stanovení vhodného typu pryžových bloků pro antivibrační vrstvu,
 • návrh rozmístění pryžových bloků na úrovni základové spáry,
 • zavedení dynamického zatížení od dopravy,
 • dynamický výpočet vlastních frekvencí a tvarů,
 • dynamický výpočet vynuceného kmitání,
 • seismický výpočet,
 • popis provedených výpočtů a hodnocení vypočtené odezvy konstrukce,
 • hodnocení výpočtu, shrnutí návrhů na úpravy konstrukce a závěr.

Návrhová zatížení:

 • vlastní tíha a stálá zatížení,
 • dlouhodobá část užitných zatížení,
 • dynamické zatížení dopravou od provozu na železniční trati, - seismické zatížení.