Návrh ochranné obálky nad metrem pro Administrativní čtvrť City v Praze

Stavba: Západní město – Administrativní čtvrť City, Praha 13
Objednatel: Cigler Marani Architects s.r.o., Praha 5
Vypracováno: 03/2006 až 05/2006
dynamické výpočty
statické výpočty
zatížení rázem

Cílem práce byl návrh provedení ochranné obálky nad metrem v areálu „Západní město – Administrativní čtvrť City“. Důvodem výstavby ochranné obálky bylo jednak přenesení statických účinků zatížení části objektu nad trasou metra a dále jako ochrana konstrukcí metra před dynamickými účinky pádu trosek při případné havárii budovy. Pro dosažení stanovených cílů byl proveden zjednodušený výpočet konstrukce ochranné obálky.

Práce byla v jednotlivých etapách zaměřena na následující body:

  • posouzení funkčnosti navrženého způsobu ochrany konstrukcí pod obálkou, 
  • potvrzení správnosti navržených tvaru a rozměrů desky a možnost jejího vyztužení, 
  • podklad pro stanovení cenové náročnost vybodování ochranné konstrukce, 
  • podklad pro schvalovací jednání se zástupci firem DP – Metro a Metrostav.

 

V rámci výpočtu bylo provedeno:

  • stanovení statického přitížení ochranné obálky od budovy a od vrstev nadloží,
  • odhad velikosti možných trosek při případné destrukci budovy,
  • výběr vhodných metod pro stanovení velikosti dynamického zatížení při pádu trosek,
  • stanovení možných variant dynamického přitížení od pádu trosek,
  • posouzení konstrukce ochranné obálky na možné kombinace zatížení.