Seismický výpočet lakovny Hyundai Motor Company v Nošovicích

Stavba: SO300 Paint Shop, Hyundai Motor Company CZ, Nošovice
Objednatel: KBS, inženýrská projektová kancelář s.r.o., Praha 10
Vypracováno: 01/2007 až 02/2007

Cílem práce bylo provedení dynamického výpočtu konstrukce haly lakovny v závodě Hyundai Motor Company v Nošovicích na účinky seismického zatížení. Haly lakovny byla pro seismický výpočet zjednodušena na dva modely typických úseků konstrukce, každý o půdorysných rozměrech 40x104 m.

Náplň práce:

  • popis použitých podkladů, norem, dokumentace a výpočetních programů,
  • stručný popis konstrukce, předpoklady pro její modelování a výpočet,
  • popis a parametry prostorového modelu konstrukce,
  • stanovení seismického zatížení s uvažováním duktilního chování konstrukce,
  • popis výpočtů a hodnocení vypočtené odezvy konstrukce na seismické zatížení,
  • doporučení pro úpravy konstrukčního řešení budovy,
  • hodnocení výsledků a závěr.