Výpočty a posouzení
Zatížení
Měření a posudky
Časové omezení
od: do:
12345 »  vše

Měření a vyhodnocení vibrací ve stanici metra Luka

měření vibrací
posouzení úrovně vibrací
technická seizmicita

června 2014

Předmětem je měření a vyhodnocení vibrací v areálu pro výstavbu budovy Luka II a jeho blizkém okolí. Dominantním zdrojem vibrací v areálu budoucí stavby je především provoz...   ...více

Posouzení odolnosti objektů na účinky tlakové vlny od výbuchu

dynamické výpočty
zatížení výbuchem a tlakovou vlnou

prosince 2011

Posouzení odolnosti vybraných stavebních objektů na účinky tlakové vlny od výbuchu.   ...více

Prohlídka a posouzení lodžií bytového domu v Čáslavi

materiálové vlastnosti
poruchy staveb

prosince 2011

Prohlídka a posouzení konstrukce lodžií bytového domu Filipovská 1674 - 1676 v Čáslavi. Posouzení konstrukce lodžií na základě experimentálního zjištění jejich skladby a...   ...více

Měření vibrací od dopravy v areálu Centrum Opatov v Praze

měření vibrací
technická seizmicita
posouzení úrovně vibrací

listopadu 2011

Měření a hodnocení úrovně vibrací od dopravy pro výstavbu areálu Centrum Opatov v Praze 11.   ...více

Dynamický výpočet Administrativní budovy Budějovická v Praze

dynamické výpočty
zatížení vibracemi
technická seizmicita
zatížení vibracemi
vibroizolace a odpružení

října 2011

  Dynamický výpočet a posouzení Administrativní budovy Budějovická v Praze 4 na účinky vibrací od metra a silniční dopravy. Cílem výpočtu je stanovení zesílení nebo...   ...více

Posouzení příčin vzniku trhlin v podlaze výrobní haly objektu strojního odvodnění strusky v Elektrárně Mělník, včetně doporučení pro sanaci trhlin.  Součástí prácí byla...   ...více

Znalecký posudek porušení stropů podzemních garáží trhlinami v budově Lighthouse č. 1566 v Praze Holešovicích.   ...více

Výpočet a posouzení bytového domu v Nymburce

poruchy staveb
statické výpočty

září 2011

Kontrolní výpočet a posouzení nosné konstrukce bytového domu čp. 391 v ulici V Kolonii v Nymburce pro stanovení příčiny vzniklých poruch.  Cílem výpočtu je zdůvodnění...   ...více

Návrh vibroizolace bytového domu Eurydika v Praze

dynamické výpočty
technická seizmicita
zatížení vibracemi
vibroizolace a odpružení

června 2011

Cíle práce je návrh parametrů a rozmístění pryžových bloků antivibrační izolace na úrovni základové desky pro bytový dům Eurydika v Praze Vysočanech, včetně dynamického...   ...více

Znalecký posudek příčin poruch stropů v podzemních garážích objektu BBC Alpha ve Vyskočilově ulici 1461/2a na Praze 4.   ...více

Měření vibrací od dopravy bytového domu Eurydika v Praze 9

měření vibrací
posouzení úrovně vibrací
technická seizmicita

dubna 2011

Měření a hodnocení úrovně vibrací od dopravy na vybraných stanovištích v areálu pro výstavbu bytového domu Eurydika v Praze Vysočanech. Výsledky měření budou sloužit jako...   ...více

Znalecký posudek příčin poruch stropů v podzemních garážích objektu BBC Alpha ve Vyskočilově ulici 1461/2a na Praze 4, Revize 1   ...více

Výpočet budovy kanadského velvyslanectví v Praze

dynamické výpočty
zatížení výbuchem a tlakovou vlnou

března 2011

Dynamic analysis of the New Canadian Chancery and Official Residence in Prague 6 under blast load.    ...více

Měření vibrací na základové desce domu Jinonická vyhlídka v Praze

měření vibrací
technická seizmicita

března 2011

Měření a hodnocení úrovně vibrací od dopravy na základové desce Polyfunkčního domu Jinonická vyhlídka. Cílem kontrolního měření vibrací bylo stanovení úrovně vibrací...   ...více

Měření vibrací od dopravy v areálu Administrativního centra Pankrác

měření vibrací
posouzení úrovně vibrací
technická seizmicita

března 2011

Měření a hodnocení úrovně vibrací od dopravy na vybraných stanovištích v areálu pro výstavbu Administrativního centra Pankrác v Praze. Měření bylo prováděno s cílem posoudit...   ...více

Předmětem této práce byl seismický výpočet objektu Digital Park III v Bratislavě Petržalce. V rámci této etapy projekčních prací byla navržena vibroizolace části objektu na...   ...více

Na základě požadavku objednatele, aby pro vibroizolaci Polyfunkčního domu Jinonická vyhlídka byla použita pryž Remapur, byl proveden nový dynamický výpočet objektu při buzení...   ...více

Předmětem této práce byl návrh parametrů a rozmístění pryžových bloků antivibrační izolace na úrovni základové desky objektu Digital Park III v Bratislavě Petržalce, včetně...   ...více

Předmětem této práce byl dynamický výpočet blokového základu pro soustrojí turbína – převodovka – generátor v Bioelektrárně Kutná Hora, včetně návrhu parametrů a...   ...více

Předmětem této práce byly požadavky na ochranu konstrukce budov Národního muzea a spojovací chodby mezi historickou a novou budovou Národního muzea. Spojovací chodba mezi oběma...   ...více

Předmětem této práce byly požadavky na ochranu konstrukce historické budovy Národního muzea (dále jen NM). Tato práce navazuje na požadavky předcházejícího zadání, týkající se...   ...více

Předmětem práce byl statický výpočet nových částí nosné konstrukce objektu přádelny po požáru, zahrnující doporučené úpravy konstrukce v místech poškození požárem,...   ...více

V rámci areálu „Výzkumné centrum CEITEC, pokročilé materiály a technologie“ v Brně se v jednotlivých objektech/budovách předpokládalo umístění na vibrace citlivých zařízení...   ...více

Cílem této práce bylo hodnocení statického stavu nosné konstrukce objektu přádelny po požáru a stanovení části nosné konstrukce, která je následky požáru natolik poškozena, že...   ...více

Předmětem této práce bylo měření, vyhodnocení a posouzení časových průběhů vibrací od povrchové dopravy v areálu budoucího Výzkumného centra CEITEC, pokročilé materiály a...   ...více

Předmětem této práce byla dynamická analýza nové ocelové ochranné stěny v objektu SO 03 pyrotechnická budova. Stěna byla navržena jako dělicí v prostoru koridoru za bezpečnostními...   ...více

Předmětem této práce byl návrh a posouzení vibroizolace Polyfunkčního domu Jinonická vyhlídka na základě dynamického výpočtu objektu při buzení vibracemi od dopravy v metru....   ...více

Předmětem této práce bylo měření a vyhodnocení časových průběhů vibrací od dopravy v metru a po okolních komunikacích v areálu pro výstavbu objektu Florenc Gate v Praze....   ...více

Předmětem této práce byla dynamická analýza a návrh opatření pro snížení vibrací Residence Sacre Coeur II, která se nachází mezi ulicemi Holečkova, Grafická, Kobrova a Kmochova v...   ...více

Předmětem práce bylo měření vibrací, vyhodnocení časových průběhů vibrací a posouzení intenzity a frekvenčního složení vibrací od dopravy v metru a po okolních komunikacích v...   ...více

12345 »  vše