Návrh vibroizolace a dynamický výpočet objektu Luka II v Praze

Stavba: Bytový objekt Luka II, Mukařovského, Praha 13
Objednatel: AD projekt, projekce a inženýrská činnost, Praha 6
Vypracováno: 03/2007 až 06/2007

Návrh vibroizolace objektu, dynamický výpočet a posouzení odezvy konstrukce objektu Luka II v Praze na účinky vibrací od provozu metra. Cílem práce byl návrh parametrů a rozmístění pryžových bloků pro provedení antivibrační izolace na úrovni základové desky.

Náplň práce:

 • návrh rozmístění pryžových bloků pro antivibrační vrstvu na úrovni základové spáry,
 • ověření návrhu odpružení dynamickým výpočtem budovy,
 • posouzení správnosti a účinnosti navrženého odpružení,
 • návrhy pro další postup.

Provedení dynamického výpočtu konstrukce zahrnuje:

 • popis použitých podkladů, dokumentace a výpočetních programů,
 • popis konstrukce a jejího prostorového modelu,
 • definování zjednodušujících předpokladů pro modelování a výpočet,
 • stanovení vhodného typu pryžových bloků,
 • návrh rozmístění pryžových bloků pro antivibrační vrstvu na úrovni základové spáry,
 • stanovení dynamického zatížení od metra na základě měření v místě stavby,
 • dynamický výpočet vlastních frekvencí a tvarů,
 • dynamický výpočet vynuceného kmitání od provozu metra,
 • popis provedených výpočtů a hodnocení vypočtené odezvy konstrukce,
 • hodnocení výpočtu, shrnutí návrhů na úpravy konstrukce a závěr.

Návrhová zatížení:

 • vlastní tíha a stálá zatížení,
 • dlouhodobá část užitných zatížení,
 • dynamické zatížení dopravou od provozu metra.