Ohrožení Zámku v Litomyšli vibracemi při hudebních festivalech

Stavba: Zámek Litomyšl
Objednatel: Smetanova Litomyšl o.p.s., Litomyšl
Vypracováno: 03/2006 až 05/2006
měření vibrací
posouzení úrovně vibrací
poruchy staveb

Znalecký posudek ohrožení zámku v Litomyšli vibracemi od působení hudby při hudebních festivalech Smetanova Litomyšl. Cílem práce bylo posouzení ohrožení stavební konstrukce zámku působením vibrací, které vznikají při hudebních vystoupeních souborů i jednotlivých umělců při konání festivalů. Pro posouzení vlivu možného rozkmitání jednotlivých částí zámeckého objektu byla provedena také prohlídku zámku a byly dokumentovány nalezené poruchy stavební konstrukce.