Seismický výpočet objektu Digital Park III v Bratislavě

Stavba: Objekt Digital Park III v Bratislavě
Objednatel: Němec Polák spol. s r.o., Praha 7
Vypracováno: 11/2010 až 12/2010

Předmětem této práce byl seismický výpočet objektu Digital Park III v Bratislavě Petržalce. V rámci této etapy projekčních prací byla navržena vibroizolace části objektu na úrovni základové desky s použitím pryže Remapur od výrobce Renogum, a.s. Most.

Návrh vibroizolace a dynamický výpočet objektu DP III na účinky technické seismicity od dopravy po blízké železnici byl předměteem předchozí práce. Zatížení, které bylo použito v dynamickém výpočtu objektu, vycházelo z měření dynamických účinků vlaků po blízké železniční trati v sondách v areálu pro výstavbu DP III.

Objekt DP III má dvě podzemní podlaží a osm nadzemních podlaží dvou prstových částí. Pro výpočet konstrukce byl zvolen prostorový model celé konstrukce, včetně obou „prstů“ a spojovacích částí na společných podzemních podlažích. Budova Digital Parku bude založena na základové desce. Dominantní zatížení z konstrukce budovy do podloží bude přenášeno základovou deskou.

Pro seismický výpočet byl po dohodě s objednatelem použit výpočetní model vibroizolovaného objektu s doplněným seismickým zatížením podle zásad eurokódu STN EN 1998-1 a s charakteristikami lokality uvedenými v národní příloze tohoto eurokódu a její změně Z1.