Dynamický výpočet a návrh vibroizolace Digital Park III v Bratislavě

Stavba: Objekt Digital Park III v Bratislavě
Objednatel: Cigler Marani Architects s.r.o., Praha 5
Vypracováno: 11/2010 až 12/2010

Předmětem této práce byl návrh parametrů a rozmístění pryžových bloků antivibrační izolace na úrovni základové desky objektu Digital Park III v Bratislavě Petržalce, včetně dynamického výpočtu tohoto objektu na účinky buzení od železniční dopravy a posouzení účinků vibrací.

Objekt DP III má dvě podzemní podlaží a osm nadzemních podlaží dvou prstových částí. Pro výpočet konstrukce byl zvolen prostorový model celé konstrukce, včetně obou „prstů“ a spojovacích částí na společných podzemních podlažích. Budova Digital Parku bude založena na základové desce. Dominantní zatížení z konstrukce budovy do podloží bude přenášeno základovou deskou.

Návrh a rozmístění pryžových antivibračních bloků pod objektem byl proveden na základě dynamického výpočtu. Zatížení, které bylo použito v dynamickém výpočtu objektu, vychází z předchozího měření dynamických účinků vlaků po blízké železniční trati v sondách v areálu stavby.

V budoucnu předpokládá, že stávající železniční trať bude rozšířena ve směru k areálu Digital Park. Tento předpoklad byl respektován při stanovení vstupních dat pro dynamický výpočet. Odhad navýšení vibrací od nové trati, ve srovnání s provedeným měřením, byl proveden podle národní přílohy STN EN 73 0036.