Posudek příčin poruch stropů v podzemních garážích v Praze 4

Stavba: BBC Alpha ve Vyskočilově ulici 1461/2a v Praze 4
Objednatel: Hochtief CZ a.s., Praha
Vypracováno: 04/2011
poruchy staveb

Znalecký posudek příčin poruch stropů v podzemních garážích objektu BBC Alpha ve Vyskočilově ulici 1461/2a na Praze 4, Revize 1