Návrh vibroizolace konstrukce domu Jinonická vyhlídka v Praze

Předmětem této práce byl návrh a posouzení vibroizolace Polyfunkčního domu Jinonická vyhlídka na základě dynamického výpočtu objektu při buzení vibracemi od dopravy v metru.

Toto zadání již bylo řešeno v předchozí práci, která byla pro tuto výchozím podkladem. V rámci aktualizace projektové dokumentace byla změněna třída betonů jednotlivých částí konstrukce, byly doplněny zimní zahrady v nejvyšších podlažích a byla změněna pryž navržená pro vibroizolaci. Změny byly zapracovány do výpočetního modelu a byl proveden nový dynamický výpočet celého objektu. Jeho výsledkem byl nový návrh rozmístění a skladby vibroizolační pryžové vrstvy.

 

Součástí práce byla i prognóza úrovně vibrací na úrovni jednotlivých podlaží Polyfunkčního domu, odpovídající předpokládaným vibracím od vlaků metra, získaných měřením, které pro účely výpočtu byly použity jako buzení základové konstrukce pod pryžovou vrstvou.