Posouzení příčin vzniku trhlin v podlaze v Elektrárně Mělník

Stavba: Objekt strojního odvodnění strusky v Elektrárně Mělník
Objednatel: BAUSET CZ, a.s., Pardubice
Vypracováno: 09/2011 až 10/2011
poruchy staveb
měření vibrací

Posouzení příčin vzniku trhlin v podlaze výrobní haly objektu strojního odvodnění strusky v Elektrárně Mělník, včetně doporučení pro sanaci trhlin. 

Součástí prácí byla prohlídka haly a kontrolní měření úrovně vibrací podlahy. Cílem měření bylo posouzení, zda vibrace měly dominantní vliv na vznik trhlin v podlaze.