Návrh vibroizolace bytového domu Eurydika v Praze

Stavba: Bytový dům Eurydika v Praze Vysočanech
Objednatel: Němec Polák spol. s r.o.
Vypracováno: 05/2011 až 06/2011
dynamické výpočty
technická seizmicita
zatížení vibracemi
vibroizolace a odpružení

Cíle práce je návrh parametrů a rozmístění pryžových bloků antivibrační izolace na úrovni základové desky pro bytový dům Eurydika v Praze Vysočanech, včetně dynamického výpočtu a posouzení celého objektu na účinky vibrací od dopravy.

Součástí práce je také prognóza úrovně vibrací na úrovni jednotlivých podlaží, odpovídající předpokládaným vibracím od dopravy po dokončení bytového domu. Tato prognóza úrovně vibrací je posouzena podle platných norem.