Prohlídka a posouzení lodžií bytového domu v Čáslavi

Stavba: Bytový dům Filipovská 1674 - 1676 v Čáslavi
Objednatel: SVBJ Filipovská 1674, Čáslav
Vypracováno: 10/2011 až 12/2011
materiálové vlastnosti
poruchy staveb

Prohlídka a posouzení konstrukce lodžií bytového domu Filipovská 1674 - 1676 v Čáslavi.

Posouzení konstrukce lodžií na základě experimentálního zjištění jejich skladby a pevnostních charakteristik.