Posouzení nových konstrukcí v objektu přádelny po požáru

Stavba: Budova přádelny v Jaroměři
Objednatel: Clasic Cotton spol. s r.o., Jaroměř
Vypracováno: 10/2010 až 11/2010

Předmětem práce byl statický výpočet nových částí nosné konstrukce objektu přádelny po požáru, zahrnující doporučené úpravy konstrukce v místech poškození požárem, včetně stanovení užitných a klimatických zatížení podle současných norem.