Měření vibrací od dopravy v areálu Centrum Opatov v Praze

Stavba: Areál Centrum Opatov v Praze 11
Objednatel: REFLECTA Development a.s.
Vypracováno: 10/2011 až 11/2011
měření vibrací
technická seizmicita
posouzení úrovně vibrací

Měření a hodnocení úrovně vibrací od dopravy pro výstavbu areálu Centrum Opatov v Praze 11.