Měření a posouzení úrovně vibrací v areálu CEITEC v Brně

Stavba: Areál Ceitec v Brně
Objednatel: Arch.Design, s.r.o., Brno
Vypracováno: 09/2010 až 10/2010

Předmětem této práce bylo měření, vyhodnocení a posouzení časových průběhů vibrací od povrchové dopravy v areálu budoucího Výzkumného centra CEITEC, pokročilé materiály a technologie, v Brně. Předpokládalo se, že ve většině budov Výzkumného centra budou umístěna zařízení, která jsou na vibrace citlivá, a vibrace od dopravy v okolí areálu mohou mít na tato zařízení nepříznivý vliv.

Měření bylo prováděno s cílem posoudit intenzitu a frekvenční složení naměřených vibrací, které se budou do plánovaných budov Výzkumného centra šířit buď jako technická seismicita, nebo kontaktem nových komunikací uvnitř areálu s jednotlivými budovami.