Měření vibrací od dopravy v areálu Administrativního centra Pankrác

Stavba: Areál pro výstavbu Administrativního centra Pankrác v Praze
Objednatel: Fabionn s.r.o.
Vypracováno: 02/2011 až 03/2011
měření vibrací
posouzení úrovně vibrací
technická seizmicita

Měření a hodnocení úrovně vibrací od dopravy na vybraných stanovištích v areálu pro výstavbu Administrativního centra Pankrác v Praze. Měření bylo prováděno s cílem posoudit intenzitu a frekvenční složení stávajících vibrací od současných zdrojů, které se budou do objektu ACM šířit jako technická seismicita.