Návrh vibroizolace a konstrukce domu Jinonická vyhlídka v Praze

Stavba: Polyfunkční dům Jinonická vyhlídka v Praze
Objednatel: TK Atelier s.r.o., Hradec Králové
Vypracováno: 06/2009 až 07/2009

Předmětem této práce byl návrh a posouzení vibroizolace Polyfunkčního domu Jinonická vyhlídka na základě dynamického výpočtu objektu při buzení vibracemi od dopravy.

Návrh vibroizolace objektu a jeho dynamická analýza byla vypracována na základě výsledků předchozích etap, tedy studie ohrožení objektu vibracemi od provozu metra a měření a hodnocení úrovně vibrací pro stanovení vibračního ohrožení domu.

Náplň práce:

– návrh pružného uložení konstrukce na pryžové desky 
– stanovení velikosti zatížení pro dynamický výpočet 
– popis provedených výpočtů a hodnocení vypočtené odezvy konstrukce, prognóza úrovně vibrací na úrovni jednotlivých podlaží objektu 
– hodnocení dynamického výpočtu a návrhu vibroizolace