Měření a posouzení úrovně vibrací v areálu Digital Park III v Bratislavě

Stavba: Areál Digital Park III v Bratislavě
Objednatel: CIGLER MARANI ARCHITECTS, s.r.o., Praha 5
Vypracováno: 03/2009 až 04/2009

Předmětem této práce bylo měření vibrací a hodnocení výsledků měření v rámci vibračního průzkumu území Digital Park III v Bratislavě pro výstavbu nové výškové budovy v blízkosti železniční tratě Bratislava - Rajka.
Měření vibrací bylo prováděno s cílem posoudit úroveň vibrací, které se do areálu Digital Park III bude šířit od provozu vlaků po železnici, a získat podklady pro rozhodování a případně i pro návrh vhodné vibrační ochrany budoucího objektu.
Výsledky měření uváděly charakteristiky vibrací od železniční dopravy a ostatních zdrojů v blízkém okolí, zjištěné v místních podmínkách na vybraných stanovištích v době provádění měření vibrací.