Předběžné stanovení vibroizolace objektu Digital Park III v Bratislavě

Stavba:Areál Digital Park III v Bratislavě
Objednatel: CIGLER MARANI ARCHITECTS, s.r.o., Praha 5
Vypracováno: 07/2009 až 08/2009

Předmětem této práce byla analýza území a předběžné stanovení zásad vibroizolace pro výstavbu objektu Digital Park III v Bratislavě – Petržalce. 
Součástí prací bylo sestavení zjednodušeného výpočetního modelu konstrukce a provedení vybraných statických, dynamických (na účinky vibrací od dopravy po železnici) a seismických výpočtů.