Posudek příčin nerovnosti podlahy haly v areálu Zentivy

Stavba: Výškový sklad v areálu Zentivy
Objednatel: Zentiva k.s., Praha 10
Vypracováno: 08/2009

Cílem znaleckého posudku bylo posouzení příčin nerovnosti podlah skladové haly, vybavené skladovými regály a obsluhované vysokozdvižnými vozíky.

Práce na řešení tohoto zadání byla rozdělena do dvou etap. 
V první etapě bylo nutné ověřit skladbu podlahy a její mechanické vlastnosti jádrovými vývrty na celou výšku konstrukce podlahy. 
Náplní druhé etapy byl zjednodušený výpočet odezvy podlahy při jejím zatížení skladovými regály a vysokozdvižným vozíkem při zavedení aktuálních mechanických vlastností materiálů podlahy zjištěných experimentálně z vývrtů.