Výpočet ocelové stolice pro vysílač v Obříství

Stavba: Vysílač korekčních signálů DGPS Obříství
Objednatel: Langer Consulting s.r.o., Příbram
Vypracováno: 03/2009

Cílem práce byl návrh ocelové konstrukce stolice pro náhradní zdroj na akci "Vysílač korekčních signálů DGPS Obříství". Konstrukce stolice byla navržena jako samonosný prostorový rám, přistavěný ke stávající konstrukci budovy. Ocelová konstrukce byla navržena a posouzena na stálá, technologická, klimatická a dynamická zatížení od provozu náhradního zdroje.