Měření vibrací od provozu vlaků v domě Nad Muzeem v Praze

Stavba: Dům "Nad Muzeem", Vinohradská 343/6, Praha 2
Objednatel: Skanska DS a.s., Praha 2
Vypracováno: 04/2009 až 05/2009

Předmětem této práce bylo provedení kontrolního měření vibrací v domě Nad Muzeem (Vinohradská 343/6, Praha 2) od provozu vlaků ve Vinohradských tunelech po jejich rekonstrukci. Cílem tohoto měření bylo tedy porovnání vibrací, které se šíří do domu Nad Muzeem, ve srovnání s vibracemi naměřenými před rekonstrukcí Vinohradských tunelů a jejich kolejiště.