Kontrolní měření vibrací základu papírenského stroje ve Větřní

Stavba: Základ papírenského stroje PS 6 v JIP - Papírny Větřní
Objednatel: DIF spol.s r.o., Bohumín
Vypracováno: 04/2009 až 05/2009

Cílem této zprávy bylo provedení kontrolního měření vibrací základu papírenského stroje PS 6 po navýšení jeho výkonu a analýza úrovně vibrací na základu stroje z hlediska stavební konstrukce, při zvýšení operační rychlosti výroby papíru.

Zpráva navazuje na měření vibrací před navýšením operační rychlosti výroby papíru.