Měření a hodnocení úrovně vibrací v domě Jinonická vyhlídka v Praze

Stavba: Polyfunkční dům Jinonická vyhlídka v Praze
Objednatel: TK Atelier s.r.o., Hradec Králové
Vypracováno: 04/2009 až 05/2009

Cílem této práce bylo provedení a hodnocení výsledků měření vibrací na vybraných stanovištích ve stanici metra Jinonická a na povrchu terénu v místě budoucího Polyfunkčního domu Jinonická vyhlídka, jako podklad pro zpřesnění jeho vibračního ohrožení. Polyfunkční dům je situován bezprostředně nad stanicí metra Jinonická v blízkosti ulice v Zářezu a ulice Radlická.

Areál pro výstavbu polyfunkčního domu je ohrožen vibracemi od provozu metra ve stanici Jinonická a provozem nákladních automobilů a autobusů po blízké Radlické ulici. Z tohoto důvodu bylo měření vibrací provedeno jak ve stanici metra, tak i na zpevněném povrchu v místech budoucí výstavby.

Zpráva o měření navazuje na předchozí zprávu, týkající se analýzy ohrožení území vibracemi.