Analýza odezvy budovy laboratoří Laser Centra v Dolních Břežanech

Stavba: Laboratoře Laser Centra v Dolních Břežanech
Objednatel: Němec Polák spol. s r.o., Praha 7
Vypracováno: 01/2010 až 02/2010
dynamické výpočty
technická seizmicita

Předmětem této práce byla analýza dynamické odezvy projektované budovy laboratoří Laser Centra v Dolních Břežanech při zatížení vibracemi, které se budou šířit podložím do základů analyzované konstrukce. Modelovaná budova laboratoří je třípodlažní masivní železobetonová konstrukce, ve které bude umístěna na vibrace citlivá laserová technologie.

Vibrace, které ohrožují budovu laboratoří, jsou převážně působeny povrchovou dopravou po komunikacích v blízkosti areálu v Dolních Břežanech.