Měření vibrací od dopravy v budově Na Poříčí 37 v Praze 1

Stavba: Budova Na Poříčí 1061/37 v Praze 1
Objednatel: Meltex s.r.o., Praha 1
Vypracováno: 01/2010 až 02/2010
měření vibrací
technická seizmicita

Předmětem této práce bylo měření a vyhodnocení časových průběhů vibrací v jednotlivých podlažích budovy Na Poříčí 1061/37 v Praze 1 od provozu v metru a od okolní povrchové dopravy. Jedná se o historickou zděnou budovu se čtyřmi nadzemními podlažími a sklepním podlažím. Sedlová střecha je tvořena dřevěným krovem. Podkrovní podlaží je nově rekonstruováno.

Měření vibrací bylo prováděno s cílem posoudit intenzitu naměřených vibrací, které se do budovy šíří jako technická seismicita podložím a také konstrukcí chodníků a vozovky v ulici Na Poříčí a to jak z kolejiště tramvají, tak z kolejiště metra.