Dynamický a seizmický výpočet chladicích věží v Basře v Iráku

Stavba: Chladicí věž pro rafinérii v Basře v Iráku
Objednatel: Chladicí věže Praha, a.s.
Vypracováno: 09/2005 až 10/2005.
statické výpočty
dynamické výpočty
seizmické výpočty
technologická zatížení
extrémní klimatická zatížení

Náplň práce:
Provedení základního statického, dynamického a seismického výpočtu konstrukce:

 • popis použitých podkladů, dokumentace a výpočetních programů,
 • popis konstrukce a jejího prostorového modelu,
 • definování zjednodušujících předpokladů pro modelování a výpočet,
 • stanovení a modelování statických a dynamických zatížení,
 • popis provedených výpočtů a hodnocení vypočtené odezvy konstrukce,
 • stanovení rozhodující kombinace zatěžovacích stavů pro jednotlivé části konstrukce,
 • posouzení obvyklého vyztužení ve vybraných průřezech konstrukce,
 • posouzení velikosti deformací od statických a dynamických zatěžovacích stavů,
 • hodnocení výpočtu, shrnutí návrhů na úpravy konstrukce a závěr.


Návrhová zatížení:

 • vlastní tíha a stálá zatížení,
 • vodní tlak na dno a stěny v bazenéch,
 • užitné zatížení na stropě věží,
 • nerovnoměrné ochlazení nebo oteplení povrchu betonu,
 • kolmé nebo šikmé oslunění povrchu betonu,
 • zatížení větrem,
 • dynamické zatížení provozem ventilátoru.


Provedené výpočty:

 • výpočet parametrů podloží ze zadané skladby podkladních vrstev,
 • statický výpočet,
 • dynamický výpočet vlastních frekvencí a tvarů,
 • dynamický výpočet vynuceného kmitání od provozu ventilátoru,
 • seismický výpočet pro zadané návrhové spektrum odezvy,
 • kombinace zatěžovacích stavů podle amerických norem.