Poruchy střešního pláště haly v Jaroměři

Stavba: Poruchy střešního pláště haly "Bobi" ve firmě Kimberly–Clark
Objednatel: VCES, a.s., odštěpný závod Východočeská stavební
Vypracováno: 01/2005 až 02/2005
poruchy staveb

Předmětem znaleckého posudku bylo posouzení nadměrných průhybů střešního pláště haly "Bobi" ve firmě Kimberly-Clark v Jaroměři a návrh konstrukčního řešení pro nápravu tohoto stavu.

Náplň práce:

  • prohlídka stropní konstrukce a popis poruch a závad,
  • porovnání skutečného namáhání stropu s předpoklady statického výpočtu,
  • stanovení příčin vzniku nadměrných průhybů a dalších poruch,
  • doporučení pro provedení oprav a konstrukčních úprav.