Měření vibrací od silniční dopravy v ulici K Stráži v Plzni

Stavba: Propojení Alej Svobody – ul. Na Roudné
Objednatel: Pontex spol.s r.o., středisko Plzeň
Vypracováno: 04/2005 až 06/2005
měření vibrací
posouzení úrovně vibrací

Cílem práce bylo měření, prognóza a hodnocení vibrací od dopravy po plánované komunikaci v ulici K Stráži v rámci akce "Propojení Alej Svobody – ul. Na Roudné".

Náplň práce:

  • měření vibrací u tří rodinných domů a v objektu rozvodny Západočeské energetiky,
  • modelování provozu po komunikaci řízenými přejezdy nákladního automobilu Tatra,
  • hodnocení vibrací z hlediska spolehlivosti stavebních konstrukcí,
  • hodnocení vibrací z hlediska působení vibrací na osoby,
  • prognóza intenzity vibrací po vybudování plánované komunikace,
  • rozbor možných variant snížení vlivu vibrací na okolí,
  • doporučení pro budoucí výstavbu komunikace.