Studie ohrožení domu Jinonická vyhlídka v Praze vibracemi od dopravy

Stavba: Polyfunkční dům Jinonická vyhlídka v Praze
Objednatel: T.B.I.W. a.s., Praha 6
Vypracováno: 01/2009 až 02/2009

Předmětem této studie byla analýza ohrožení objektu Polyfunkčního domu Jinonická vyhlídka vibracemi od provozu vlaků metra a od ostatních mechanizmů ve stanici metra Jinonická na trase B. 
Cílem této zprávy bylo vypracování úvodní studie vibrací od dopravy v této lokalitě, odhad její pravděpodobné úrovně a stanovení možností ochrany budovy proti těmto vibracím. Závěry zprávy byly použity jako podklad pro řešení antivibrační ochrany v rámci realizačního stupně dokumentace.